fsdfdsf

Từ năm 2009, sau khi phát triển hệ thống kỹ năng và hệ thống trường học liên cấp, với những bài học lớn về những thứ làm tốt, những điều cần hoàn thiện hơn và những thứ mới tiếp tục được ứng dụng, những người sáng lập Hệ thống giáo dục Alpha cùng với cộng sự mới của mình khát khao thành lập riêng một ngôi trường của mình. Đây sẽ là nơi an toàn để mỗi đứa trẻ được nuôi dưỡng, định hướng và phát triển, sống có ước mơ và khát vọng BIẾT CÁCH HỌC, YÊU THÍCH VIỆC HỌC VÀ PHÁT HUY ĐƯỢC GIÁ TRỊ, TIỀM NĂNG CỦA MÌNH.

Một ngôi trường mà ở đó, chúng tôi được gặp nhau để xây dựng nên một cộng đồng có giá trị, những học sinh sống có đam mê, nhiệt huyết, bền chí theo đuổi mục tiêu, sứ mệnh cuộc đời mình; những gia đình hạnh phúc có chung lý tưởng – Đó là những cuộc gặp gỡ có chủ đích cùng với những trải nghiệm thực tế.