Đội ngũ Sáng lập đầy Tự hào

Chú Nguyễn Sĩ Thư

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Cô Trần Thị Hải Yến

Giám đốc điều hành

Thầy Doãn Minh Mão

Giám đốc học thuật Tiếng Anh

Thầy Nguyễn Trung Công

Cố vấn chương trình

Cô Bùi Phương Linh

Phụ trách Marketing

Anh Lê Mậu Thuyên

Quản trị hạ tầng trường học