GIỚI THIỆU VỀ GRIT SCHOOL

Từ năm 2009, sau khi phát triển hệ thống kỹ năng và hệ thống trường học liên cấp, với những bài học lớn về những thứ làm tốt, những điều cần hoàn thiện hơn và những thứ mới tiếp tục được ứng dụng, những người sáng lập Hệ thống giáo dục Alpha cùng với cộng sự mới của mình khát khao thành lập riêng một ngôi trường của mình. Đây sẽ là nơi an toàn để mỗi đứa trẻ được nuôi dưỡng, định hướng và phát triển, sống có ước mơ và khát vọng BIẾT CÁCH HỌC, YÊU THÍCH VIỆC HỌC VÀ PHÁT HUY ĐƯỢC GIÁ TRỊ, TIỀM NĂNG CỦA MÌNH.

Một ngôi trường mà ở đó, chúng tôi được gặp nhau để xây dựng nên một cộng đồng có giá trị, những học sinh sống có đam mê, nhiệt huyết, bền chí theo đuổi mục tiêu, sứ mệnh cuộc đời mình; những gia đình hạnh phúc có chung lý tưởng – Đó là những cuộc gặp gỡ có chủ đích cùng với những trải nghiệm thực tế.

TẦM NHÌN

Trở thành một tổ chức có tầm ảnh hưởng và truyền cảm hứng về giáo dục nhân cách, phát triển năng lực cá nhân, sự bền chí và khát vọng cống hiến vì một thế giới tốt đẹp hơn.

SỨ MỆNH

Là ngôi trường truyền cảm hứng và cùng nhau rèn luyện các giá trị sống, sự bền chí, tư duy công dân toàn cầu để mỗi con người đều được trao quyền, tạo ra các tác động tích cực, bền vững và phấn đấu vươn tới sự xuất sắc.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chúng tôi coi trọng, khích lệ và nuôi dưỡng:
Sự ham học hỏi, Sự bền chí, Sự chính trực để mỗi cá nhân phát triển.
SỰ HAM HỌC HỎI
 • Biết đặt câu hỏi và thích thú khám phá, thử nghiệm.
 • Tư duy phản biện và tìm kiếm giải pháp.
 • Khả năng tạo ra ý tưởng mới và áp dụng vào thực tế.
SỰ BỀN CHÍ
 • Mạnh dạn, dũng cảm và kiên trì bám sát mục tiêu.
 • Học hỏi từ những sai lầm.
 • Có quyết tâm cao và kiên cường.
SỰ CHÍNH TRỰC
 • Phản ánh khách quan và đúng sự thật.
 • Lựa chọn đúng.
 • Hành động đúng.
Chúng tôi coi trọng, khích lệ và nuôi dưỡng:
Tình yêu thương, Tính trách nhiệm, Tính cộng đồng để cùng làm việc và cống hiến vì một thế giới tốt đẹp hơn.
TÌNH YÊU THƯƠNG
 • Quan tâm, chăm sóc bản thân, gia đình và những người xung quanh.
 • Làm chủ cảm xúc và đạt được sự hài hoà, cân bằng.
 • Lắng nghe, cảm thông và hành động vì người khác.
TÍNH TRÁCH NHIỆM
 • Biết, hiểu và cam kết thực hiện.
 • Luôn tham gia vào đội nhóm và tổ chức.
 • Đóng góp tích cực.
TÍNH CỘNG ĐỒNG
 • Thể hiện sự tôn trọng.
 • Kết nối và làm việc hiệu quả với cá nhân, đội nhóm, tổ chức.
 • Quan tâm và hành động vì người khác.

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CỦA GRIT SCHOOL ĐẾN NĂM 2025:

 • • Quy mô: 1.500 học sinh
 • • Chuẩn mực:
  • o Hoàn thành việc nộp hồ sơ và trở thành thành viên của Hệ thống kiểm định CIS
  • o Trở thành trường giảng dạy song bằng
 • • Là trường học bán nội trú hàng đầu công bố chuẩn đầu ra ở tất cả các môn học và 100% học sinh được xây dựng thói quen rèn luyện đều đặn về: Giá trị, Trí tuệ và Thể chất
 • • Là trường học đầu tiên đưa ra khung năng lực học sinh và khung năng lực giáo viên